Logomuzun Anlamı

KA-DER Logo
         Logo bir simge olup karakter belirler. İnsanın en belirgin logosu insanın kendi suretidir. İnsan sureti, bir logo olarak o insanın bütün karakterlerini ve ruh alemini dışa vurur.
         Allah’ın emir ve yasaklarını, Peygamberin yaşayış tarzını içeren çemberin (Hududullah’ın=Allah’ın sınırının (Talak,1)) dışına çıkıp, nefsin ve şeytanın esiri olarak yaşayan bir insanın yüz şekli ile Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda yaşayan bir insanın yüz profili aynı olmaz.
         Birinin günahları yüzünün nurunu söndürmüş, karanlıklar olarak yüzüne aksetmiştir. “…ve men yeteedda hududallahi feked zeleme nefsehu…=…ve kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur…” (Talak,1) “…ve men yeteedda hududallahi feulaike hümüz-zalimune=…ve Allah’ın koyduğu sınırları kim aşarsa, onlar zalimlerin ta kendileridir.” (Bakara, 229)
          Bu tür insanlar açık açık nefislerine zulmetmiş olurlar. Nefsine zulmedenlerin akibetini de en güzel şekilde şu hadis-i şerif ifade ediyor.
          Abdullah ibni Ömer (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
          “Zulüm, kıyamet gününde zulmetlerdir (karanlıklardır).”  (Buhari Tecrid-i Sarih, HNO, 1089)
          Diğer Sırat-ı müstakim üzere yaşayıp takvalı olarak hayat süren kişinin siması ise farklı olur. Onun içindeki iman cevheri ve işlediği salih amelleri yüzüne nur olarak akseder. Her haliyle bu kişinin Rahman’ın samimi bir kulu olduğu anlaşılır. Bu hususta Rabbimiz şöyle buyuruyor:
          “19- Kör ile gören bir olmaz.
          20- Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz.
          21- Gölge ile sıcaklık bir olmaz.
          22- Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah, dilediğine işittirir. Sen, kabirde bulunanlara işittirecek değilsin.”
                                                                                                                                                         (Fatır, 19-22)
          “Muhammed Allah’ın Rasulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rüku ve secde halinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir… ”  (Fetih, 29)
          Logomuzun anlamına gelince;
          1)- Kur’an-ı Kerim üzerindeki mum; Rabbimizin kelamı olan Kur’an’dan fışkıran bir nuru temsil ediyor. Kur’an-ı Kerimin nur olduğu birçok ayet-i kerimede ifade edilmiştir. Bunlardan birkaçını zikredelim.     
          “Artık siz Allah’a, peygamberine ve indirdiğimiz nura (Kur’an’a) iman edin. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. ”  (Tegabün, 8)
          “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur (Kur’an) indirdik.” (Nisa, 174)
          “…ve ona (Hz. Muhammed’e) indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (A’raf, 157)
          15- İşte size, Allah’tan (karanlıkları yok eden) bir nur (Hz. Muhammed (s.a.v)) ve apaçık bir kitap (Kur’an) geldi.
          16- Allah, onunla (Kur’an’la), rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir. (Maide, 15-16)
          2)- Kur’an nurunun bütün kalbin içini ışıl ışıl aydınlatması                   
İnsanın sıratı müstakim üzere yürümesi ve bu yolla Mevlâsının nurlu yolunda yürümesi için aklın bir yol göstericiye, bir mürşide ihtiyacı vardır. En büyük mürşid ise Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizdir.
          Gerçekten akıl ve basiret gözü (anlayış ufku) için Kur’an ayetlerinin benzeri, madde gözündeki güneşin ışıkları gibidir. Güneş insanın dünyasını, Kur’an insanın ruhunu aydınlatır.
          İnsanların kalplerini, fikirlerini, ruh âlemini aydınlattığı için Kur’an’ın bir ismi de “ NUR ” dur. Bir de nur isminde bir sure mevcuttur.
          Konumuzla ilgili olarak Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
          “Allah’ın kelamı Kur’an’dan bir ayet dinleyene birkaç kat iyilik (sevap) yazılır. Kur’an, kendisini okuyan kişiye de kıyamette NUR olacaktır.”
                                           (Ahmed ibni Hanbel)
          3)- Kur’an nuru ile aydınlatılmayan kalplerin içi zifiri karanlıktır
          “Allah, mü’minlerin (iman edenlerin) dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tağuttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalırlar.”                                                                                                                                                                    (Bakara, 257)
          Makalemi, bu fakirin dilinden düşürmediği aşağıdaki şu iki duayı siz kardeşlerime hediye mukabilinde sunarak bitirmek istiyorum.
          “Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin.”  (Tahrim, 8)
          Abdullah ibni Abbas (r.a)’tan rivayet edilmiştir: Peygamber Efendimizin seher vakti teheccüt namazına kalktığında yaptığı dualardan birisi de şu idi:
          “Ya Rabbi! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve nurumu büyüt.”
          Bir başka rivayette buna ilave olarak:
          “Damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır, beni nur eyle.” ibaresi vardır.
                                                                     (Buhari Tecrid-i Sarih, HNO, 2146, Müslim, Salat’il Müsafirin, HNO, 763,
                                                                        Tirmizi, Daavat HNO. 3419, İhya şerhi, İthaf, 5/63-65)
                                                                                                                                       Fethi KÜÇÜK
                                                                                                          Kur’an Aşıkları Derneği (KA-DER) Genel Başkanı
                                                                                                                   16 Mart 2015 Pazartesi / ŞANLIURFA