Amacımız

                                                                                   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ    
        Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatü vesselamü ela Rasulina Muhammedin ve ela alihi vesehbihi ecmain.
        Kur’an Aşıkları Derneği, kısa adı (KA-DER) olan derneğimiz 5 Ağustos 2013 tarihinde “Genel Merkez” olarak ŞANLIURFA’da kuruldu.
        (KA-DER) şu anda Refahiye Mahallesi 282. Sokak Türkoğlu Apartmanı NO:2 Haliliye / ŞANLIURFA adresinde hizmet vermektedir.
        Derneğimizin misyonu; Kur’an-ı Kerimi öğrenmek ve öğretmek hizmetini yaymaktır.
Misyon olarak Osman ibni Affan (r.a)’dan rivayet edilen Rasulullah (s.a.v)’ın buyurduğu şu hadis-i şerifi ilke/düstur edindik:
         “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”
                                                  (Buhari Tecrid-i Sarih, HNO, 1775, Ebu Davud, Salât, HNO, 1452,
                                                  Tirmizi, Fedailü’l Kur’an, HNO, 2909, İbni Mace, Mukaddime, HNO, 211, Nesei,)
        Vizyonu; Hayatın meşru olan sosyal akışı içerisinde Kur’an hizmetini yürütmektir.
        Kısaca (KA-DER); Kur’an eksenli, sosyal içerikli bir dernektir.
        Derneğimizin ana sloganı olan bu cümleyi iki başlık altında izaha çalışalım.
        1)- DERNEĞİMİZ KUR’AN EKSENLİDİR.
Adından da anlaşılacağı gibi derneğimiz, Kur’an-ı Kerimin öğrenilmesini ve öğretilmesini ana gaye edinir. Bunun başında Kur’an-ı Kerimin Arapçası yani metin olarak öğrenilmesi ve anlaşılması gelmektedir. Bu hizmetlerimizi üç bölüm halinde yerine getirmekteyiz.
        A)- Sene boyunca verilen Kur’an kursu hizmeti.     
a)- Derneğimizde bayan öğretmenler tarafından bayanlara sene boyunca sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki devre halinde Kur’an kursu verilir.
        b)- Her Cuma günü saat 13’de bayan hatibeler tarafından bayanlara sohbet yapılır.
        B)- Üç aylık yaz döneminde verilen Kur’an kursu hizmeti
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dernek ile Esentepe, Karaköprü, Bağlarbaşı, Korukent ve Eyyubiye mahalleleri arasına dört tane öğrenci servisi koyduk.
Servisler sabah saat 08:00 de kız öğrencileri evlerinden alıp kursa getiriyor. Saat 11:45 de tekrar evlerine bırakırken aynı anda erkek öğrencileri alıp kursa getiriyorlar, Saat 16:00 da bu erkek öğrencileri tekrar evlerine bırakıyorlar.
Bu hizmet karşılığında durumu iyi olan öğrencilerden yakıt parası ve şoför ücretini ödemek için cüz’i bir ücret alınmaktadır. Durumu iyi olmayan öğrencilerden ise herhangi bir ücret alınmayıp ücretsiz taşınmaktadır. Bu hizmetin yürümesi için bize maddi destek sağlayan kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah kendilerine helalinden bol kazanç versin.
        Dernekteki Kur’an’ı öğretme programı erkek grubunda dernek genel başkanı Fethi KÜÇÜK’ün yanısıra ilahiyat öğrencilerinden oluşan sekiz kişilik bir öğretmen kadrosuyla yerine getirilmektedir. Her yirmi öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Kırk beş dakika ders on beş dakika teneffüs yapmak suretiyle üç ders yapılmaktadır.
        Kız grubundaki bu eğitim hizmeti, yine dernek başkanı Fethi Küçük denetiminde on kişilik bir bayan öğretmen kadrosu ile yerine getirilmektedir. Bu bayan öğretmenler büyük bir özveri ile bir arkadaş, bir abla, bir anne şefkatiyle hizmet vermektedirler.
        Pazar günü hariç Kur’an kursumuz her gün açıktır. Kursumuzda eğitim On üç haftalık bir eğitimden sonra yapılan, veda günü programıyla sona erer. Bize bu yolda halkımıza hizmet etmek imkânı veren Allah-u Teala’ya hamd ediyoruz.
        Derneğimiz, işin sorumluluğunu idrak etmiş olarak bizi tercih edip Kur’an kursumuza gelen öğrencilerin şuurlu birer Müslüman olması ve şahsiyetli birer fert olması için ciddi bir eğitim vermektedir. Erkek ve kız öğrencilere Kur’an-ı Kerim’i öğretmenin yanı sıra dini ve fıkhȋ konularda da sohbetler yani din dersleri yapılır. Salı günleri, dernek başkanı Fethi KÜÇÜK tarafından yazılan Hadisler Deryasından Bir Katre Su isimli kitaptan abdest, namaz, anne baba hakkı,  karı koca hakları, tesettür, akraba ilişkileri, komşuluk hakları, iyi arkadaş kötü arkadaş ve intiharın yasaklanması gibi konular işlenir. Perşembe günleri de yine dernek başkanı Fethi KÜÇÜK tarafından yazılmış olan Kur’an’ı Kerim ve Yansımaları adlı kitaptan Kur’an’ı öğrenmenin, öğretmenin ve çok okumanın faziletini anlatan sohbetler yapılır.
         Öğrencilere Kur’an-ı Kerim’i sevdirmek için teşvik amaçlı çeşitli hediyeler verilir. Bu niyetle her eğitim dönemi sonunda kursun en iyilerinden seçilen ilk on kişiye çeşitli hediyeler verilir. Kurs birincisine yani şampiyon öğrenciye çeyrek altın, ikinciye 50 TL, üçüncüye 40 TL, dördüncüye 30 TL, beşinciye 20 TL ve ilave hediyeler verilir. 10’a kadar diğer derecelere de çeşitli hediyeler verilir. On üç haftalık eğitim dönemi,  öğrenci velilerinin de katıldığı geniş bir salonda kursumuzun kız ve erkek gruplarından ayrı ayrı oluşan ilahi korosunun söylediği ilahiler ve diğer etkinliklerle görkemli bir şekilde veda günü programı adı altında sona erer. Bu program kameraya alınır ve hazırlanan CD’ler velilere dağıtılır.
         Kıymetli veliler
         Yaz Kur’an kursumuzu özel kılan en önemli özelliklerden bir tanesi de öğrencinin altı yedi gün gibi kısa bir süre zarfında Kur’an alfabesini öğrenip Kur’an-ı Kerim’i okumasıdır. Böylece sezon sonunda üç dört tane öğrenci hariç bütün öğrenciler Kur’an-ı Kerim’i seri bir şekilde okurlar. Sene sonu başarı oranımız  % 97 dir. Başarısız olan öğrencilerin başarısızlığı velilerin öğrenciyi kursa düzenli göndermemesinden kaynaklanmıştır.
         Bu kurs esnasında öğrencilere, Peygamberimizin: “ Dinimizin direği” diye adlandırdığı,  “gözümün nuru” diye değer biçtiği namaz öğretilir. Grup grup oluşturulan öğrencilere öğretmenler tarafından namaz öğretilir ve tatbikatı yaptırılır. Öğretilen bu bilgiler erkeklerde cemaatle kılınan öğle namazı ile pekiştirilir.
         Yine kuşkusuz kursumuzu özel kılan bir başka özellik de Yasin-i şerif’i ezberletme çalışmasıdır. Dernekte Yasin-i şerif’i ezberleme ve tecvit sınıfı adı altında özel bir sınıf olup alt yapısı müsait olan yani Kur’an bilgileri yeterli olan öğrenciler bu özel sınıfa alınır ve bunlara tahsis edilen özel bir öğretmen Yasin-i şerifi ezberletir ve tecvit dersi verir. Böylece her sene onlarca öğrenci Yasin-i şerif’i ezberler. Ayrıca Yasin-i şerif’i ezberleyen her öğrenciye teşvik amaçlı 100 TL hediye edilir.
         C)- Maddi durumu zayıf olan öğrencilere burs vermek
         Derneğimiz Kur’an ilminin yayılmasına çalışmasının yanısıra Kur’an’ı önemseyen ve hayatını Kur’an’a göre şekillendiren bir gençliğin yetişmesi için de çaba sarfeder. Bu amaçla, başarılı olup maddi durumu zayıf olan öğrencilere ilkokuldan başlayıp üniversite eğitimini tamamlayana kadar burs verir. Ortaokul öğrencisine 50 TL, Lise öğrencisine 70 TL, Üniversitede okuyan öğrencilerimize 150 şer TL. verir. Bazılarının dershane ücreti, bazılarının servis ücreti karşılanır.
         Kıymetli dostlar!
         Şu anda üniversite okuyanlar 32 kişi. Lisede burs alan, servis parası verilen ve dershane parası verilenle 25 kişi olmak üzere toplam 57 kişiye burs veriyoruz.
         Acizane benim kalbime nakşettiğim ve başıma sertac ettiğim bir sloganımız vardır ki o da şudur:

        “En kârlı yatırım insana yapılan yatırımdır.”

         Dilerseniz bunu Peygamberimizin buyurduğu hadis-i şeriflerle izaha çalışalım.
         Sehl ibni Sa’d (r.a)’den rivayet edilmiştir. Şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v) Hayber günü:
          “Ben şüphesiz bu sancağı öyle bir kimseye vereceğim ki, Allah fethi onun iki eliyle müyesser kılacaktır. O Allah’ı ve Rasulünü sever, Allah ve Rasulü de onu sever.” buyurdu. Bunun üzerine insanlar o gecelerini sancağın onlardan hangisine verileceği hususunu konuşarak geçirdiler. Onların hepsi sancağın kendisine verilmesini umarak ertesi sabaha erişip Rasulullah’ın huzuruna vardıklarında Rasulullah:
          “Ali ibni Ebi Talib nerededir?” diye sordu. Sahabiler:
          “Ya Rasulallah o gözlerinden rahatsızdır!” dediler.
          “Ona haberci gönderin.” buyurdu. Akabinde Ali (r.a) getirildi.
         Rasulullah Ali (r.a)’nin gözlerine tükürdü ve ona dua etti. Ali (r.a)’nin ağrısı sanki kendisinde hiçbir ağrı yokmuşçasına iyi oldu. Rasulullah bayrağı ona teslim etti. Bunun üzerine Ali (r.a):
          “Ya Rasulallah! Hayber Yahudileri ile onlar da bizim gibi (Müslümanlar) oluncaya kadar dövüşürüm!” Dedi. Rasulullah da:
          “(Ya Ali) ! Onların içine gir. Ağır ol, ta ki sükûnetle Hayber’lilerin sahasına iner (ordugâhı kurar) sın. Sonra da onları İslam’a davet et ve İslam hususunda üzerlerine vacip olan Allah haklarını onlara haber ver. Allah’a yemin ederim ki Allah’ın senin sayende bir tek kişiye hidayet vermesi sana, senin birçok kırmızı develerin olmasından (senin de onları yoksullara tasadduk etmenden) daha hayırlıdır.”
                  (Buhari Tecrid-i Sarih, HNO,1236, Müslim, Fedaili’s-Sahabe, HNO, 2406, Ebu Davud, İlim, HNO, 3661)
          Ebu Rafi’(r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdular:
          “Allah’ın senin vasıtanla bir tek kişiye hidayet vermesi, senin için, üzerine güneşin doğduğu şeylerden daha hayırlıdır.”  (Taberani)
          Enes ibni Malik (r.a)’den rivayet edilmiştir, O şöyle dedi: (Abdul-Kuddüs) adlı bir Yahudi çocuğu vardı. Rasulullah (s.a.v)’a hizmet ederdi. Bir ara çocuk hastalandı. Nebi buna geçmiş olsuna gitti, başucunda oturdu ve çocuğa:
          “Müslüman ol!” Buyurdu. Çocuk yanında bulunan babasının yüzüne baktı. Babası oğluna:
          “Ebul-Kasım’ın emrini kabul et!” Dedi. Abdul-Kuddüs de hemen : “(Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah)” deyip Müslüman oldu. Rasulullah hastanın yanından çıkarken:
          “Şu çocuğu benim vasıtamla cehennem ateşinden, kurtaran Cenab-ı Hakka, hamd-u senalar olsun.” diyordu.
                                                                             (Buhari Tecrid-i Sarih, HNO, 663, Ebu Davud, Cenaiz, HNO, 3095)
          Kıymetli Dostlar!
          Bu proje insan odaklı bir manevi şirkettir ve sizin desteklerinizle dönüyor. Ben acizane de sizin gibi bu şirketin bir ortağıyım. Yani burada ben yok biz varız. Ve hepimiz C.Allah’ın rızasını hedefliyoruz.
          Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Bu projede senin ne kadar katkın var? Nefse pay çıkarmaktan ve riyadan Allah’a sığınarak izah etmek istiyorum. Çocuklarımla bir sohbet esnasında: “Malım, canım, zamanım vakıftır.” Dedim. Kızım:           “Eee baba bize ne kaldı.” deyip üzüntüsünü beyan etti. Ben de:
          “60 yaşından sonraki ömür; 90 dakikalık bir futbol maçından sonra hakemin verdiği uzatmalara benzer. Bu uzatmaları oynayan oyuncu seyircilere sataşarak veya hakeme kızarak zaman kaybetmez. Bilakis verilen zamanı değerlendirmek ve takımını galip duruma getirmek için son surat koşturur. Çünkü verilen dakikalar sayılıdır ve çabuk geçer.”
          Yani birinci sorumluluğumuz; gücümüzün yettiği kadar koşturmak. Böylece sizin teveccühünüze layık olmak ve hep birlikte ilahi rızaya mazhar olmak,
          İkincisi de; Bu manevi şirketin üyelerine dua etmek.
          Kıymetli dostlar!
          Abdullah ibni Ebi Evfa (r.a)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Peygamberimiz zekâtını getiren sahabelere şöyle dua ederdi:
          “Allah’ım! Filan ailesine rahmet ve mağfiret ihsan eyle.”  (Buhari Tecrid-i Sarih, HNO, 744)
         Ben de acizane katkı yapan kardeşlerimize dua ediyor ve bu kardeşlerimizin ölmüşlerinin ruhuna en az günde 8 tane Yasin-i Şerif, Mülk Suresi, Nebe Suresi, Nas, Felak ve İhlas surelerini okuyorum. Böylelikle bir sünneti işlemiş oluyoruz.
         Kıymetli dostlar!
         Bu bursun verilmesi için şu aşağıdaki şartların yerine getirilmesi istenir.
         1)- Burs alan öğrenci sürekli namaz kılacak,
         2)- Kur’an-ı Kerimi öğrenmek için yaz aylarında dernekteki Kur’an kursuna katılacak,
         3)- Bu eğitim esnasında Yasin-i Şerifi ezberleyecek,
         4)- Sonraki yıllarda yaz aylarındaki Kur’an kursunda öğretmen olarak görev alacak
      
          2)- DERNEĞİMİZ SOSYAL İÇERİKLİDİR
          Bunu da iki başlık altında izaha çalışalım
          a)- Öğrencilere yönelik sosyal faaliyetler:
Kur’an Aşıkları Derneği (KA-DER), yaz aylarında Kur’an-ı Kerimi öğrenmek için gelen öğrencilere Kur’an-ı Kerim’i sevdirmek ve üç aylık öğretim döneminin keyifli bir ortamda geçmesini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenler. Farklı ortamlara pikniğe götürmek… Futbol turnuvası düzenlemek… Erkek öğrencileri yüzme havuzuna götürmek… Şehirlerarası geziler tertiplemek bunlardan birkaçı… Bu etkinliklerle öğrenci Kur’an kursuna o kadar bağlanır ve sevgi duyar ki bir sonraki seneyi iple çeker. Bence bu da küçümsenmeyecek bir sonuçtur.
          b)- İhtiyaç sahibi ailelere yönelik faaliyetler:
          Bu konuda da Peygamberimizin şu hadis-i şerifini ilke edindik.
          Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (s.a.v) şöyle buyuruyorlar:
          “Dul kadınların ve bir günlük geçimleri olmayan fakirlerin nafakalarını temin etmek için çaba sarfeden Müslüman, Allah yolunda savaşan mücahid gibidir, yahut gevşemeden, usanmadan gece namazı kılan ve ara vermeyerek nafile oruç tutan kimse gibidir. Yani gece kaim, gündüz saim olan kişi gibidir.”
                                                                                                    (Müslim, Zühd, HNO, 2982)
         1)- Elimizden geldiği kadar ailelere yönelik sosyal faaliyetleri de yapıyoruz. Mesele geçen sene 4 otobüs ve 120 kişilik bir sayıyla Veysel Karani, Tillo ve Malabadi köprüsünü kapsayan bir gezi tertipledik,
          2)- Giysi yardımı yapmak.
          a)- Ramazanda ihtiyaç sahibi öğrencilere yeni giysi yardımı
          b)- Kullanılmış ikinci el giysi yardımı.
          3)- Gıda yardımı yapmak
          4)- Kurban bayramında maddi durumu zayıf olan aileler için et toplamak ve dağıtmak
          5)- İhtiyaç duyulması durumunda bayan öğretmenler tarafından bayanlara psikolojik danışmanlık hizmeti verir.
          Bütün bu bilgileri içeren bir sitemiz var. Adı:   kuranasiklaridernegi.com. Tavsiye ediyorum! Dünyanın keşmekeşliğinden bunaldığınız zaman siteden bir videoyu izleyin. Sizin katkılarınızdan dolayı meydana gelen bu faaliyetleri izleyince Cenab-ı Allah içinize bir ferahlık koyacaktır.
          Aslında şu aşağıdaki sloganlar Kur’an Aşıkları Derneği (KA-DER)’in amacını en güzel şekilde ifade etmektedirler.
          (KA-DER) Kur’an eksenli, sosyal içerikli bir dernektir.
          (KA-DER) kimsesizlerin kimsesi olma sevdasıdır.
          (KA-DER) bacası tütmeyen garibin yuvasına çerağı olma azmidir.
          (KA-DER) bilir ki: Fakirin uzanan eli Allah’ın elidir.
          (KA-DER) ağlayan insanların gözyaşlarını silme harekâtıdır.
          (KA-DER) gülmeyi unutmuş insanlara gülmeyi hatırlatma çabasıdır.
          (KA-DER) tahsil gören evlatlarımıza destek olma sözüdür.
          (KA-DER)  Kur’an aşkını kalbinde taşıyıp, ilahi rıza için çalışmak isteyenlerin buluşma noktasıdır.
          (KA-DER) kutsal bir yolculuğun adıdır.
          (KA-DER)’i  kaderimize yazan Allah’a hamdolsun. Ne kadar şükretsek azdır.
          Derneğimizde görev alan kardeşlerimizin yeğane amacı Rabbimizin rızasına kavuşup Firdevs cennetine girmektir. Bu husustaki ilkemiz de Rabbimiz bize olan şu müjdesidir:
          “Allah mü’minlerin erkeğine, dişisine altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel güzel meskenler vaadetti. İçlerinde ebedi olarak kalacaklardır ve ‘…ve ridvanun minallahi ekber. Zalike hüvel fevzül azim=…ve Allah’ın rızası ise hepsinden daha büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş (mutluluk) budur.” (Tevbe, 72)
          Kıymetli dostlar!
Cenab-ı Allah biz insanoğlunu “leked haleknal insane fi ahseni takvim=Biz insanı en güzel biçimde yarattık” (Tin, 4) sırrınca güzel yarattı. Ve fani olan bu dünyanın keşmekeş akışı içerisinde yaşayan bizlere
         1)- İman gibi bir cevheri lütfetti,
         2)- Kendi yolunda yürümek ve Kur’an hizmetinde koşturmak gibi bir nimeti nasip etti.
         Bu lütfun yanında biz de ona gerçek kul olma yolunda çaba sarfedersek, Rabbimiz de dünyadaki bu güzel yaşantımıza karşılık bize Kur’an ifadesiyle: “ni’mel abd=ne güzel kul” (Sad, 30) derse ve ahirette de bize:
“Ya eyettühen-nefsül mütmeinne. İrcii ila Rabbiki radiyeten merdiyyeh. Fedhulî fi ibadî vedhulî cennetî=
          27- Ey (benim zikrimle iyice yatışıp başka bir şeye ihtiyaç duymayan) huzura ermiş nefis!
          28- (Kavuştuğun nimetlerden) razı olan ve (Rabbin katında amelleri kabule elverişli bulunup) razı olunan biri olarak Rabbin (in müjdesin)e dön!
          29- Artık hemen gir (salih) kullarımın içerisine!
          30- Böylece (buyur) gir cennetime!”      (Fecr, 27-30)
 Derse bundan daha büyük bir saadet olabilir mi?
          Dostlar!
          İşte yegane amacımız bu mutlu son olmalıdır. Bu Rabbimizin yanında çok büyük bir şey değildir. Çünkü o Ganiyul anil alemindir=Alemlerin en zenginidir. İnşallah bize lütfedecektir. Kullar cennete girince: “Ve ahirü da’vahüm enil hamdülillahi Rabbil alemin=Onların dualarının sonu da Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun” diye şükretmek olacaktır.” (Yunus,10)
          Bizler de Rabbimizden bu mutlu sonu umuyor ve şimdiden ikrarımız:“ Ve ahirü da’vana enil hamdülillahi Rabbil alemin= Bizim dualarımızın sonu da alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun” diye şükretmek olacaktır.
          Kıymetli Dostlar!
          Ebu Said el-Hudri (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah şöyle buyurdular:
          “Mü’min cennete girinceye kadar duyduğu hiçbir hayra doymaz/duyarsız kalmaz.”(Tirmizi, İlim,19 (HNO, 2686)
          Geleceğe dair hedefimiz de şöyledir. Şimdilik en azından 10 kişilik bir hafız okulu açmak. Bu okulun açılması için fizibilite çalışması yaptık ve 4 kalem gider tespit ettik.
          1)- En az 5 yıllığına olmak üzere bir dairenin tahsisi,
          2)- Bu dairenin düzenlenmesi+aydınlanma ve ısıtma giderleri
          3)- Görevlendirilen bir öğretmenin maaşı
          4)- Elektrik, su ve 10 kişilik bu öğrencilerin mutfak giderleri.
          Niyet ve çaba bizden muvaffakiyet Rabbimizdendir.
          Allah’ım! Hizmetine layık gördüğün Kur’an Aşıkları Derneğinde bize yardımını ihsan eyle. Bize güç ve kuvvet ver. Bize maddi ve manevi destek veren kardeşlerimizin ailelerine rahmet ve mağfiret ihsan eyle. Bizleri Firdevs cennetine koy. Bu derneği bizi senin rızana kavuşturacak bir yol eyle. (Amin vel-hamdülillahi Rabbi’l-Alemin.)
                                                                                                                              Fethi KÜÇÜK
                                                                                                      Kur’an Aşıkları Derneği (KA-DER) Genel Başkanı
                                                                                                                 15 Mart 2015 Cuma / ŞANLIURFA