Kadınlar Gününün Tarihçesi

        Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1800’lü yıllarda bir tekstil fabrikasında daha iyi çalışma koşulları için greve giden kadın işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamayarak ölmeleriyle gündeme geldi. 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması, uluslararası düzeyde kabul gören bir hal alması ise 1970’lere rastlar.
        Kadınlar Günü Kadına Ne Kazandırıyor?
8 Mart geliyor, yine bir kadınlar günü daha kutlanacak. İnsanlar kadınları, sorunları konuşacak ve tartışacaklar. Kadının daha da özgür olması için örgütlemeye teşvik edecekler!
         Bayan kardeşlerimiz bilsinler ki bunların hepsi hamasi ve aldatmaca nutuklardır. Eğer kadın özgürleşecekse, bunu, Marksist ve materyalist bir düşüncenin arzu ettiği şekilde evinden ve erkeğinden uzaklaşarak değil, aksine islamın istediği şekilde evine ve erkeğine daha da yakınlaşarak başaracaktır.
         Kuran-ı Kerim’de belirtildiği gibi insan olma bakımından, dini ve hukuki açıdan kadın ve erkek aynı haklar ve imtiyazlara muhatap olmasına rağmen, cinsler arasında mutlak bir eşitlikten söz edebilmek mümkün değildir. (Hucurat, 35)
Erkeğin sorumluluklarının daha fazla olması, ona kadın üzerinde daha fazla hak ve yetkiye sahip olmasına neden olmuştur. Nitekim Kuran-ı Kerim’de bu durum “Erkeklerin kadınlar üzerinde ve kadınların erkekler üzerinde hakları vardır. Yalnız erkekler için onlar üzerinde bir derece vardır.”( Bakara, 228) ifadesiyle açıklanmaktadır. Ancak bu durum kadının aile içinde ve toplumda ikinci planda olması veya birey olma özelliğini yitirmesi manalarına gelmemektedir. İslam’da önemli olan cinsiyet değil, kul olarak Allah karşısındaki durumudur. “Şüphesiz Allah katında sizin en üstününüz O’ndan (Allah’tan) en çok korkanınızdır.” (Hucurat,13) ayeti bu konuya nihai noktayı koymaktadır.

        İslama Göre, Bir Gün Değil, Her Gün Kadınlar Günüdür

         Gerçek şu ki; kadın, gerçek yerini İslâm’da bulmuştur. İslamiyet ile kadın vakar, şeref ve sosyal statü kazanmıştır, iktisadi ve hukuki hakları garanti altına alınmış, kadının evlat, eş ve anne olarak statüsü yükseltilerek erkeğin sahip olduğu birçok hak ve imtiyazlar verilmiştir.
         Sevgili Peygamber (s.a.v) Veda Hutbesinde: “Ey insanlar! Kadınlarınız üzerinde hakkınız, kadınlarınızın da sizin üzerinde hakları vardır.” diyerek, daha yedinci yüzyılda, kadınların haklarını ilk olarak açıklamıştı.
Yine Muaviye İbni Cahime es- Selemi (r.a)’den rivayet edilmiştir. O Rasulullah (s.a.v)’a gelerek:
          “Ey Allah’ın Rasulu savaşa katılmak istiyorum. Bu işi sizinle istişare etmeye geldim.” dedi. Bunun üzerine Rasulullah:
          “Annen sağ mı?” diye sordu. O da
          “Evet” deyince; Rasulullah buyurdu:
          “Öyleyse annene hizmet et, çünkü cennet annelerin ayağı altındadır.” (İbni Mace, Cihad, 12)
buyurarak kadına cennet gibi bir değeri bahşetmiştir.
         Gelelim günümüze;
         Kadını  korumak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında birçok çalışmalar, hukuki düzenlemeler yapılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sivil kurum ve kuruluşlar bu sorunun üzerine çok fazla yoğunlaşıyor ve çözüm odaklı çalışmalar yapılıyor. Dayakçı kocaya cezalar veriliyor, belli bir süre evden uzaklaştırılıyor, kadın koruma altına alınıyor. vs.
          İlginçtir bütün bu çalışmalar, şiddet ve cinayetleri ortadan kaldırmaya yetmiyor ve kadınlar sokak ortasında katlediliyor. Kadın cinayetleri aralıksız devam ediyor. Gün olmasın ki sokak ortasında bir kadın bıçaklanmasın, kurşunlanmasın. Hem de bütün dünyanın gözü önünde.
         Hayat, ölüm ve ölüm ötesine dair sorumluluk taşımayan, onlar hakkındaki bilgilere kulak tıkayıp mahşerdeki hesaba inanmayan bir kişiyi hangi yöntemlerle cinayet işlemekten ve şiddete yönelmekten vazgeçirebilirsiniz ki?
          8 Mart dünya kadınlar günü arefesindeyiz. Haberleri izliyorum. Bir kadın organlarını bağışlıyor ve şöyle diyor: “Mahkeme kocama iki aylık evden uzaklaştırma cezası verdi. Üç gün sonra bu süre bitecek ve eve gelecek. Ben ise çaresiz ve kendimi koruyacak durumda değilim. Bu adam nasıl olsa beni öldürecek. Bari organlarımı bağışlayayım da sevap kazanayım.”
         Kanım donuyor, başım dönüyor, insanlığımdan utanıyorum. İnsan kanı, insan canı bu kadar ucuz ve korumasız mı? Biz neyi ihmal ettik, nerede yanlış yaptık ki insanlar bu kadar canileşti!
Aslında bunu sebebini çok iyi biliyoruz. Kadın ve erkek olarak Kur’an’ı hayatımıza taşımazsak, dinimizi yaşamayı öncelik sırasına göre yüzüncü sıraya koyarsak olacağı budur. Eğer Rabbimizin şu ilahi ikazını bilseydik ve uysaydık toplum olarak bu hale gelir miydik? İşte ilahi ikaz;
         30- “Şüphesiz sen de öleceksin, muhakkak onlar da öleceklerdir!
         31- Sonra gerçekten de siz, kıyamet günü Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız.”
                                                                                                                                                                 (Zümer, 30,31)
         Gelin bu ihmalimizin telafisi için Rabbimize şöyle dua edelim.
        Allah’ım! Kendi lütfunla bize hidayet ver de senin bizden istediğin imana sahih olalım. Sana gerçek manada bir kul olalım. Böylece rızana kavuşarak cenette dahil olalım. İnşallah.
         Selam ve dua ile.
                                                                                                                                    Fethi KÜÇÜK
                                                                                                        Kur’an Aşıkları Derneği (KA-DER) Genel Başkanı
                                                                                                                 7 Mart 2015 Cumartesi  / ŞANLIURFA
 
 
 
 

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir